หลักปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ

สตาร์บัคส์เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดต่อความสำเร็จของเรา

หลักปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นโครงการที่สนับสนุน พันธกิจเพื่อสตาร์บัคส์ของเรา และช่วยปกป้องวัฒนธรรมองค์กรและชื่อเสียงของเรา โดยจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ตัดสินใจได้อย่างมีจริยธรรมขณะทำงาน

โปรแกรมนี้พัฒนาและแผยแพร่เอกสารปลุกจิตสำนึก ซึ่งรวมถึง หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการทำตามข้อกฎหมายและการฝึกอบรมด้านจริยธรรม ตรวจสอบประเด็นอ่อนไหว เช่น ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มช่องทางแจ้งข้อกังวลสำหรับพาร์ทเนอร์ โปรแกรมนี้ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์รายงานประเด็นหรือข้อกังวลทุกรูปแบบผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้เลือกตามความต้องการ

รายงานต่างๆ ที่โปรแกรมหลักปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มนี้สอดคล้องกับบริษัทหรือธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ที่มีกลไกการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักปฏิบัติและจริยธรรมที่มีเนื้อหาครอบคลุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจของสตาร์บัคส์ โปรดส่งอีเมลไปที่ EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

หนังสือหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นเอกสารที่เผยแพร่ให้แก่พาร์ทเนอร์ทุกคน เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมขณะทำงาน โดยมาตรฐานจะเป็นคำอธิบายแบบย่อเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทถึงวิธีการที่พวกเราดำเนินธุรกิจของสตาร์บัคส์ อย่างสอดคล้องกับภารกิจและค่านิยมของเรา

Share to your friends