ความแตกต่างหลากหลายที่สตาร์บัคส์

นอกเหนือจากกาแฟที่ไม่ธรรมดาแล้ว สตาร์บัคส์ยังสร้างธุรกิจขึ้นมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการยอมรับชื่นชมความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าและเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลักปฏิบัติด้านความแตกต่างหลากหลายจะกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ

สตาร์บัคส์ตั้งสมการความหมายของความแตกต่างหลากหลายไว้ดังนี้
ความแตกต่างหลากหลาย = การรวม + ความเท่าเทียม + โอกาสในการเข้าถึง

การรวม: การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์และการมีส่วนร่วม
ความเท่าเทียม: ความเป็นธรรมและความยุติธรรม
โอกาสในการเข้าถึง: ความง่ายต่อการใช้งานและปราศจากอุปสรรค

กลยุทธ์ความแตกต่างหลายหลายระดับทั่วทั้งบริษัทของเรามุ่งเน้นในประเด็นสำคัญสี่ประการ ดังนี้ พาร์ทเนอร์ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน

  • พาร์ทเนอร์ (พนักงานของเรา)เรา เสาะหา และรับพาร์ทเนอร์ที่มีความแตกต่างหลายหลายเช่นเดียวกันกับชุมชนที่เราให้บริการ และมุ่งเน้นที่การพัฒนาพาร์ทเนอร์โดยให้ความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีต่อพาร์ทเนอร์
  • ลูกค้า เรานำ ประสบการณ์แห่งความสำเร็จของสตาร์บัคส์ ไปใช้กับลูกค้าทุกคน โดยตระหนักถึงและตอบสนองต่อความชอบและความต้องการของลูกค้า เราต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมโดยสื่อสารกับลูกค้าด้วยความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  • ชุมชนเราสนับสนุนและลงทุนทั้งในละแวกท้องถิ่นและในชุมชนทั่วโลก ผ่านความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับชุมชนที่เราให้บริการลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ซัพพลายเออร์เราเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือและซัพพลายเออร์ต่างยินดีที่จะร่วมงานกับเรา ผ่านโปรแกรมส่งเสริมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ ที่พยายามเพิ่มซัพพลายเออร์ที่เจ้าของเป็นชนกลุ่มน้อยและสตรีมากยิ่งขึ้น

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่เล็งเห็นคุณค่าและเคารพต่อผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน และดึงศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราชื่นชมในความสามารถ ประสบการณ์ และทรรศนะที่ผสมผสานกันเป็นลักษณะเฉพาะของพาร์ทเนอร์แต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้สตาร์บัคส์ประสบความสำเร็จได้

เราจึงคาดหวังให้พาร์ทเนอร์มองลูกค้าเหมือนญาติ มีความอดทนและความเข้าใจลูกค้า ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่ต้อนรับของทุกคน

Share to your friends