ข้อกำหนดการใช้งานบริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ผ่านบริการสตาร์บัคส์ เดลิเวอรี่

ปรับปรุงล่าสุด 10 ก.พ. 2564

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานบริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ผ่าน สตาร์บัคส์ เดลิเวอรี่ ครอบคลุมถึงสมาชิก Starbucks® Rewards หรือผู้ใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารผ่าน สตาร์บัคส์ เดลิเวอรี่ (“บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์”) การที่ (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) เข้าใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสตาร์บัคส์ประเทศไทย (“Starbucks® TH app”) แสดงว่าท่านได้ทำข้อตกลงทางกฎหมายกับ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็บต์ รีเทล จำกัด เรียบร้อยแล้ว

การใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการใช้งานฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานและทำความเข้าใจอย่างระมัดระวัง ก่อนใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ ท่านจะต้องทำการยินยอมและยอมรับว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว

การใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์นี้ให้บริการเฉพาะผู้ที่เข้าใช้งานผ่าน Starbucks® TH app ในประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง เมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว แสดงว่าท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน

หากมีนโยบายความเป็นส่วนตัวใดที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดการใช้งาน ให้ยึดถือตามข้อกำหนดการใช้งานเป็นหลัก หากข้อกำหนดประการใดไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานให้ยึดตามบทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ผู้ใช้งานยืนยันว่ามีอายุ 20 ปีขึ้นไป รับทราบและยอมรับทำตามข้อกำหนดในการใช้งานนี้ หากท่านมีอายุระหว่าง 13 ขึ้นไป หรือต่ำกว่า 20 ปี ท่านสามารถใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ภายใต้การดูแลของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานและบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว หากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องหยุดใช้งานโดยทันที

เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานบริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์

ท่านสามารถใช้งานบริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ เพื่อเลือกซื้อสินค้าสตาร์บัคส์ (“สินค้า”) ผ่าน Starbucks® TH app ประเทศไทย และสตาร์บัคส์จะเป็นผู้จัดหาผู้ให้บริการ (“เจ้าหน้าที่จัดส่ง”) เพื่อบริการจัดส่งสินค้าให้ท่าน 

บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์จะให้บริการตามเวลาทำการของหน้าร้าน (แต่ละ “ร้าน”) และพื้นที่การให้บริการที่กำหนด Starbucks® TH app จะเลือกร้านที่เหมาะสมให้ท่านโดยอัตโนมัติ สินค้าที่มีให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสาขา สินค้าที่ท่านสามารถสั่งได้ ราคาหรือขนาดจะปรากฏบน Starbucks® TH app แต่ละการสั่งซื้อจะต้องมีมูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ (“มูลค่าขั้นต่ำ”) 150 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง ร้านจะคิดค่าบริการจัดส่งสำหรับแต่ละการสั่งซื้อ ค่าบริการจัดส่งจะปรากฏบน Starbucks® TH app ในขณะที่ท่านทำการสั่งซื้อ

มูลค่าการสั่งซื้อระหว่าง 150-299 บาท จะมีค่าบริการจัดส่ง 30 บาท หากมีมูลค่าการสั่งซื้อตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปจะไม่มีค่าบริการจัดส่ง

เวลา พื้นที่ให้บริการ ราคา และราคาในการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลขณะทำการสั่งซื้อ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าภาพสินค้าบน Starbucks® TH app ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์อาจมีลักษณะ หน้าตา รสชาติที่แตกต่างออกไปจากสินค้าที่ท่านทำการซื้อที่หน้าร้าน เนื่องจากคุณลักษณะของตัวสินค้า สภาพอากาศ การจราจรและระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นต้น

สตาร์บัคส์ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์กับผู้ใช้งานที่ละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมีการกระทำที่ไม่สุจริต การกระทำดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) การใช้บริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์เพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ฟอกเงินหรือลักขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (ii) การกระทำการที่รบกวนการให้บริการของ Starbucks® TH app การกระทำการที่แทรกแซงการให้บริการของหน้าร้าน หรือการกระทำการอื่นใดที่สตาร์บัคส์เห็นว่าไม่สมควร (iii) การให้ข้อมูลเท็จ ปฏิเสธการรับสายของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งสินค้า หรือปฏิเสธการรับสินค้าด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าไม่สามารถส่งสินค้าได้สำเร็จหรือเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้ง

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำ หรือการละเลยของท่านต่อการใช้งานบริการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ และ/หรือ Starbucks® TH app

การสั่งเครื่องดื่มและอาหาร

Starbucks® TH app จะเลือกร้านที่เหมาะสมให้ท่านโดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลือกร้านได้ด้วยตนเอง

ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารได้สูงสุด 10 รายการต่อ 1 การสั่งซื้อและจะสามารถทำการสั่งซื้อได้อีกครั้ง เมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งมีการจำกัดจำนวนของสินค้าแต่ละประเภท กรุณาอ่านข้อจำกัดที่ปรากฏขณะทำการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงินที่ให้บริการจะปรากฏบน Starbucks® TH app ขณะที่ท่านทำการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อผ่านบริการสตาร์บัคส์ เดลิเวอรี่ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ ยกเว้นโปรโมชั่นที่สตาร์บัคส์ได้ทำการระบุไว้

ดาวสะสม Star Rewards คูปอง บัตรกำนัล บัตรของขวัญสตาร์บัคส์ การ์ด หรือบัตรของขวัญเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำมาแลก หรือใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อเครื่องดื่มและอาหารออนไลน์ได้ ยกเว้นที่ทางสตาร์บัคส์ได้ทำการระบุไว้

กรุณาตรวจสอบรายการเครื่องดื่มและอาหารด้วยความระมัดระวังก่อนทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะมีผลเมื่อท่านได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อบน Starbucks® TH app ทางร้านจะดำเนินการเตรียมเครื่องดื่มและอาหารของท่านทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อและท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้

ท่านรับทราบและยอมรับ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านสั่งหมดหรือไม่มีการให้บริการชั่วคราว ทางร้านจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบเพื่อรับความยินยอมจากท่าน เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในบางรายการหรือทั้งหมด ทั้งนี้ทางร้านจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด ที่อาจทำให้ทางร้านไม่สามารถส่งเครื่องดื่มและอาหารของท่านได้ในเวลาที่กำหนด เช่น เกิดเหตุขัดข้องของอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร หรือระบบไฟฟ้า เหตุทะเลาะวิวาท ประท้วง หรือจราจล การขาดแคลนบุคลากร วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ รวมถึงเหตุภัยพิบัติ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เมื่อทางร้านทำการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน สตาร์บัคส์จะทำการคืนเงินผ่านช่องทางที่ท่านได้ชำระเงินไว้หรือช่องทางอื่นที่ท่านและเราเห็นชอบร่วมกัน

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Starbucks® TH app ของท่านและยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อสตาร์บัคส์ในทุกการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Starbucks® TH app ของท่าน (รวมถึงการเข้าใช้งานบัญชี Starbucks® TH app ของท่านโดยบุคคลที่ 3 ที่ไม่ได้รับอนุญาต)

การจัดส่งเครื่องดื่มและอาหาร

เราอาจจะทำการติดต่อผู้รับหรือส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในการสั่งซื้อเพื่อทำการแจ้งสถานะการสั่งซื้อของท่านและท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อผ่านทาง Starbucks® TH app ได้เช่นกัน ทั้งนี้เราแนะนำให้ท่านเปิดรับการแจ้งเตือนผ่าน Starbucks® TH app เพื่อรับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อจากเรา

ระยะเวลาการจัดส่งที่ปรากฏเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ท่านรับทราบและยอมรับว่าระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้าอาจเกินกว่าระยะเวลาที่ได้ประมาณไว้ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศ การจราจร หรือข้อจำกัดในการเข้าอาคาร เป็นต้น

การจัดส่งอาจล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ การจราจร หรือเหตุอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงการจัดส่งอาจถูกระงับหากมีการแจ้งเตือนพายุขนาดใหญ่และจะให้กลับมาให้บริการภายใน 2 ชั่วโมงเมื่อมีการลดระดับการแจ้งเตือน 

คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลการจัดส่งรวมถึงชื่อ เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ที่ถูกต้อง สตาร์บัคส์ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่การส่งสินค้าไม่สำเร็จหรือล่าช้าเนื่องจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

เมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่งได้ส่งสินค้าให้ท่านแล้ว กรุณาตรวจสอบว่าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนและสินค้าไม่ถูกเปิดออก หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ครบถ้วน มีความเสียหายหรือมีลักษณะของการถูกเปิดแล้ว กรุณาปฏิเสธการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าและติดต่อเราในทันที

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าจะทำการยืนยันการจัดส่งสำเร็จในระบบ Starbucks® TH app และระบบจะแสดงเวลาที่คำสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สมาชิก Starbucks® Rewards

การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของท่าน (รวมถึงค่าจัดส่งสินค้า) จะถูกบันทึกและสะสมดาวตามเงื่อนไขของ Starbucks® Rewards

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำการซื้อสินค้า
  2. สินค้าที่เข้าเงื่อนไขในการรับคืน หลังจากบริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วลูกค้าจะได้รับการคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตร Starbucks Card โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2-3 วันทำการ
  3. สินค้าที่ส่งคืน ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้
  4. ไม่สามารถคืนสินค้า หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้า
  5. สินค้ากลุ่มเมล็ดกาแฟไม่สามารถเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าได้

ข้อตกลงการใช้บริการ

  1. ในกรณีที่สินค้าหมดลงหลังจากได้ทำการยืนยันรายการขายไปแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการดังกล่าวและทำการคืนเงินค่าสินค้าเข้าสู่บัตร Starbucks Card ที่ทำการซื้อสินค้า
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการทำรายการซื้อสินค้า และ/หรือจำกัดจำนวนการซื้อสินค้าต่อการทำรายการ
Share to your friends