แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

กาแฟผสมนมปั่นสูตรพิเศษ

125

140

155

กาแฟผสมเอสเพรสโซ่เข้มข้นและนมปั่น

140

155

170

กาแฟปั่นผสมน้ำเชื่อมคาราเมล นม ท็อปด้วยวิปครีมและซอสคาราเมล

140

155

170

กาแฟปั่นผสมน้ำเชื่อมไวท์ ช็อกโกแลต และนม ท็อปด้วยวิปครีม

150

165

180

กาแฟผสมน้ำเชื่อมท็อปด้วยวิปครีม

140

155

170

กาแฟผสมช็อกโกแลตชิพ น้ำเชื่อมช็อกโกแลต และนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีมและช็อกโกแลตซอส

165

180

195

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Your Choices Regarding Cookies on this Site
Cookies are important to the proper functioning of a site. To improve your experience, we use cookies to remember log-in details and provide secure log-in, collect statistics to optimize site functionality, and deliver content tailored to your interests. Click Agree and Proceed to accept cookies and go directly to the site or click on More Information to see detailed descriptions of the types of cookies and choose whether to accept certain cookies while on the site.
AGREE AND PROCEED