แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

นมผสมน้ำเชื่อมช็อกโกแลต ท็อปด้วยวิปครีม และซอสช็อกโกแลต

115

130

145

ช็อกโกแลตร้อน ท็อปด้วยวิปครีม และผงช็อกโกแลต

135

150

165

นมสุดอุ่นร้อน

105

120

135

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Your Choices Regarding Cookies on this Site
Cookies are important to the proper functioning of a site. To improve your experience, we use cookies to remember log-in details and provide secure log-in, collect statistics to optimize site functionality, and deliver content tailored to your interests. Click Agree and Proceed to accept cookies and go directly to the site or click on More Information to see detailed descriptions of the types of cookies and choose whether to accept certain cookies while on the site.
AGREE AND PROCEED