Starbucks Reserve™ Indonesia Gunung Leuser

1,200 Baht

จากที่ราบสูงของจังหวัดอาเจะห์ อินโดนีเซีย ซึ่งมีความหลากหลายของชนเผ่าที่มีศักยภาพในด้านการพัฒนาการเกษตร Gunung Leuser เป็นที่รู้จักในนาม “Land above the clouds” (ดินแดนเหนือเมฆ) เป็นพื้นที่บนภูเขาสูง ล้อมรอบด้วยต้นกาแฟ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Leuser ซึ่งเป็นป่าฝน มีความอุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างลิงอุรังอุตัง เพื่ออนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ รัฐบาลและชุมชนท้องถิ่นจึงผลักดันการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยโดยมุ่งเน้นไปที่การเพาะปลูกกาแฟ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างลิงอุรังอุตัง เพื่ออนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ รัฐบาลและชุมชนท้องถิ่นจึงผลักดันการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยโดยมุ่งเน้นไปที่การเพาะปลูกกาแฟ

Coffee Profile

ความสดชื่นมีชีวิตชีวา :

Acidity

น้ำหนัก :

Body

ความสดชื่นมีชีวิตชีวา : Acidity

น้ำหนัก : Body

กรรมวิธีการผลิต : แบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง

รสชาติ : พริกหยวก, โกโก้บัตเตอร์

รสชาติที่ส่งเสริมกัน : อบเชย, ส้ม, น้ำผึ้ง

ภูมิภาค : เอเชีย-แปซิฟิก

Tea Profile

คาเฟอีน :

Caffeine Level

รสชาติ :