นโยบายออนไลน์

การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นต่อความแตกต่างหลากหลาย การรวม และการเข้าถึงในทุกสิ่งที่เราทำ ค่านิยมเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจของเรา และเป็นผลจากประสบการณ์การออกแบบสำหรับผู้ใช้บริการ ทั้งในร้านกาแฟและบนเว็บของเรา

ด้วยการตระหนักถึงค่านิยมดังกล่าว เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง Starbucks.co.th และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กำหนดโดย มาตรา 508 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟูสภาพจิตใจบุคคลทุพพลภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (US Rehabilitation Act) และ แนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) ของ เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (World Wide Web Consortium)

เว็บไซต์ของเรามีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำโดยที่ปรึกษาด้านโอกาสในการเข้าถึง ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานอิสระ ที่ปรึกษาเหล่านี้ช่วยเราระบุปัญหาประสิทธิภาพการใช้งาน และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงไซต์ของเรา

คุณลักษณะในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ปัจจุบันของเรา

  • รายละเอียดข้อความแสดงแทนสำหรับภาพที่เหมาะสม และองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความอื่นๆ
  • แอตทริบิวต์ชื่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ และการแสดงหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
  • มาร์กอัปโครงสร้าง (Structural Markup) เพื่อระบุส่วนหัวและรายการที่จะช่วยให้เข้าใช้หน้าเว็บได้ง่าย
  • การเชื่อมโยงฟอร์มกับป้ายชื่อ
  • การเชื่อมโยงเซลล์ข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูลกับส่วนหัวของเซลล์ข้อมูล
  • JavaScript และสไตล์ชีตเพื่อปรับปรุงลักษณะและการทำงานของไซต์ หากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ จะแสดงเนื้อหาอื่นแทนตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้

ความพยายามปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลยังดำเนินต่อไป พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราจะสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้ ภายใต้คำชี้แจงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของเรา ด้วยวิธีการนี้คุณจะรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเรา

นโยบายออนไลน์

Share to your friends