อร่อยกับเซ็ตเมนูโปรดราคาพิเศษผ่าน foodpanda

Wake me up set: 
Cold Brew (16 oz.) + Almond Cream Croissant 190 บาท

Start your day set: 
Hot Matcha & Espresso Fusion (16 oz.) + French Butter Croissant 215 บาท

Freshen up set: 
Iced Matcha & Espresso Fusion (16 oz.) + French Butter Croissant 215 บาท

17 ก.ค. 64 – 31 ก.ค. 64

  • ตั้งแต่ 17/07/64 – 31/07/64 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณา 
  • เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด