อร่อยกับเซ็ตเมนูสุดคุ้มราคาพิเศษเพียง 290 บาท ผ่าน LINE MAN

Delightful set: 
Hojicha Tea Frappuccino® Blended Beverage with Earl Grey Jelly (16 oz.) + Starbucks Signature Chocolate Cake

Joyful set: 
Green Tea Cream Frappuccino® Blended Beverage (16 oz.) + Coconut Cake

Double favorite set: 
2 Cold Brew (16 oz.) + 2 French Butter Croissant 

Double happiness set: 
2 Iced Caffè Latte (16 oz.) + 2 French Butter Croissant 

6 พ.ค. 65 – 31 พ.ค. 65

  • ตั้งแต่ 6/5/65 – 31/5/65 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณา
  • เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด