พนักงานประจำสาขา

ร่วมงานกับสตาร์บัคส์

ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้านมีหน้าที่สร้างความสําเร็จให้แก่สตาร์บัคส์ด้วยการเป็นผู้นําทีมพาร์ทเนอร์รังสรรค์ และรักษาประสบการณ์สตาร์บัคส์ ให้แก่ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราผู้จัดการร้านต้องใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการการดําเนินงานของร้านโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาส่วนใหญ่ของผู้จัดการร้านจะหมดไปกับการดูแลและการบริหารพาร์ทเนอร์ การตัดสินใจเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ (เช่น การจ้างพาร์ทเนอร์ การจัดการด้านพาร์ทเนอร์ และการจัดตารางการทํางานให้กับพาร์ทเนอร์ ) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพ การจัดการประสิทธิภาพทางการเงินของร้าน และการจัดการด้านความปลอดภัยภายในร้าน

ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ ในการเป็นต้นแบบ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแนวทางการดําเนินธุรกิจ

Apply now
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

พาร์ทเนอร์ในตําแหน่งนี้ต้องมีส่วนช่วยในความสําเร็จของสตาร์บัคส์โดยเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการร้านในการดูแลการปฏิบัติงาน ในร้าน พาร์ทเนอร์ในตําแหน่งนี้มีหน้าที่ช่วยดูแลทีม Store Partners ให้สร้างและคงไว้ซึ่ง ประสบการณ์ที่น่าประทับใจของสตาร์ บัคส์ให้แก่ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

พาร์ทเนอร์ตําแหน่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามหลักการดําเนินงานของสตาร์บัคส์

Apply now
หัวหน้าพนักงานประจำร้าน

พาร์ทเนอร์ในตําแหน่งนี้ต้องมีส่วนช่วยในความสําเร็จของสตาร์บัคส์ โดยให้ความช่วยเหลือ Store Manager ในการปฏิบัติงานในร้าน ในช่วงกะงานตามตารางเวลา พาร์ทเนอร์ในตําแหน่งนี้จะทําหน้าที่ทั้งในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและในการมอบหมายงาน เพื่อที่ พาร์ทเนอร์จะสามารถสร้างและคงไว้ซึ่ง ประสบการณ์ที่น่าประทับใจใน สตาร์บัคส์ ให้แก่ลูกค้า

พาร์ทเนอร์ตําแหน่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามหลักการดําเนินงานของ สตาร์บัคส์

Apply now
พนักงานประจำร้าน

พาร์ทเนอร์ในตําแหน่งนี้ต้องมีส่วนช่วยในความสําเร็จของสตาร์บัคส์ ด้วยการให้บริการที่เกินความคาดหมายแก่ลูกค้าทุกคน พาร์ทเนอร์จะสร้างประสบการณ์ที่นําประทับใจในสตาร์บัคส์ ให้แก่ลูกค้าของเราด้วยการให้บริการทันใจ บริการเครื่องดื่มและ สินค้าต่างๆ ที่มีคุณภาพ และรักษาบรรยากาศในร้านให้มีความสะดวกสบายและสะอาดอยู่เสมอ

พาร์ทเนอร์ตําแหน่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างที่ดีและประพฤติตนตามหลักการดําเนินงานของสตาร์บัคส์

Apply now
ผู้ช่วยพนักงานประจำร้าน

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของสตาร์บัคส์ โดยการช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้าน ให้มีความสะดวกสบาย พร้อมให้บริการ ผู้ทํางานในตําแหน่งนี้จะรับผิดชอบในการทํางานให้สอดคล้องกับหลักพื้นฐานของสตาร์บัคส์

Apply now

ติดต่อเรา

Recruitment Starbucks ThailandRecruitment Starbucks Thailand 

เบอร์โทรศัพท์ :
0-2079-8688 Ext. 1105, 1106, 1108
เบอร์มือถือ :
084-438-7481-2, 081-939-3807
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
Share to your friends