เราเชื่อเสมอว่าธุรกิจสามารถและควรจะทำสิ่งที่ดีเพื่อชุมชนรอบข้าง

นับตั้งแต่สตาร์บัคส์เปิดร้านแรกในปี 1971 เราได้อุทิศตนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพจากลูกค้า พาร์ทเนอร์ (พนักงาน) และชุมชนของเราเสมอมา ด้วยการมีความรับผิดชอบและทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อโลกและเพื่อนมนุษย์

ชุมชน

เราเชื่อในการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราอาศัยและพึ่งพา ตั้งแต่ละแวกที่ตั้งร้านไปจนถึงพื้นที่ปลูกกาแฟของเรา

การเชื่อมโยงผู้คน การมอบแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้คน คือสิ่งที่เรายึดปฏิบัติในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เป็นความตั้งใจที่ฝังรากมาจากความเชื่อที่ว่า เราสามารถใช้ประโยชน์จากขนาดของธุรกิจเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

มูลนิธิสตาร์บัคส์

มูลนิธิสตาร์บัคส์ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อชุมชน

จากจุดเริ่มต้นในปี 1997 เราได้เริ่มการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในปัจจุบันเราให้การสนับสนุนหลากหลายรูปแบบแก่ชุมชนทั่วโลก ดังต่อไปนี้

อ่านเรื่องราวของเรา
Share to your friends