การสร้างร้านสีเขียว

เราเสาะหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของร้านอยู่เสมอ

ซึ่งรวมถึงการออกแบบและสร้างร้านของเราให้เป็นมิตรและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กลยุทธ์การประหยัดพลังงานและน้ำ และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกลยุทธ์อาคารสีเขียวในร้านของเรา และมุ่งมั่นที่จะให้ร้านใหม่ที่บริษัทเป็นเจ้าของทุกร้านได้รับการก่อสร้าง ด้วยมาตรฐานการรับรอง LEED® การรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอกนี้ 

สิ่งที่เราทำอยู่

นับตั้งแต่ปี 2001 เรารับอาสาเป็นผู้นำร่วมกับผู้ค้าปลีกรายอื่นและ USGBC (US Green Building Council) เพื่อสร้างระบบการรับรองร้านค้าปลีกและสร้างต้นแบบของร้าน LEED® กระบวนการรับรองนี้เป็นการรับรองร้านสีเขียวแบบล่วงหน้า คือตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงกลยุทธ์การปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว จะมีการสุ่มตรวจสอบและทบทวนการรับรองอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานขั้นสูงที่กำหนดไว้ การรับรอง LEED® จะต้องดำเนินการได้ครั้งละหนึ่งอาคารเท่านั้น จึงอาจเป็นการยากทสำหรับผู้ค้าปลีกที่มีร้านค้าหลายร้อยร้านในการเข้าร่วม

“ร้านกาแฟสีเขียว” ในประเทศไทย

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาร้านภายใต้แนวคิด “ร้านกาแฟสีเขียว” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในขณะนี้ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย มีร้านที่ได้ผ่านการรับรองจาก LEED® ทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย 

 • สาขาพอร์โต ชิโน่ (ระดับ Gold)  ภายใต้ประเภท “การตกแต่งภายในกลุ่มร้านค้าปลีก” (Retail Commercial Interiors) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย ที่ร้านสตาร์บัคส์เคยได้รับมา และนับเป็นร้านค้าปลีกร้านแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองในระดับ Gold  
 • สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ระดับ Silver) 
 • สาขาเมกา บางนา (ระดับ Certified) 
 • สาขาบ้านชาติ (ระดับ Certified) 
 • สาขาอินท์ พระราม 3 (ระดับ Certified) 

นอกจาก 5 สาขาข้างต้น ยังมีอีกกว่า 10 สาขาที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ “ร้านสีเขียว” และรอการรับรองอย่างเป็นทางการ

นอกจากร้านสีเขียวแล้ว สตาร์บัคส์ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ. 2555 สตาร์บัคส์ ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับ ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์และนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมชื่อดังของไทย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนานำกากกาแฟที่ใช้แล้วภายในร้านสตาร์บัคส์มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล และนำไปใช้จริงในร้านสตาร์บัคส์ สาขาเมกา บางนา เป็นสาขาแรก และอีกในหลายสาขา

ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างร้านสีเขียวประกอบด้วยองค์ประกอบการออกแบบ ซึ่งได้แก่

 • การประหยัดพลังงานโดยให้ร้านปรับอุณหภูมิอากาศไว้ที่ 24°C แทน 22°C ในวันที่อากาศอบอุ่น
 • การประหยัดน้ำโดยใช้หัวฉีดแรงดันสูงเพื่อล้างภาชนะแทนการใช้น้ำก๊อก
 • การติดตั้งวาล์วประหยัดน้ำทั่วทั้งร้าน
 • การติดตั้งชั้นวางที่ทำมาจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานทางอุตสาหกรรม 90% (ถ้าเป็นไปได้) โดยไม่มีการเติมสารฟอร์มัลดีไฮด์
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้แสงไฟ
 • การใช้แผ่นปูพื้นรีไซเคิล
 • การใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า (Forest Stewardship Council) (ถ้าเป็นไปได้)
 • การใช้สีที่มีสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่ายปริมาณต่ำ
 • การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างภายในภูมิภาค หากเป็นไปได้

ENVIRONMENT

Share to your friends