การประหยัดพลังงาน

พลังงานที่ร้านของเราใช้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดของเรา

ซึ่งหมายความว่าการใช้พลังงานในร้านของเราเป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นโอกาสที่เราจะสามารถปรับปรุงได้ ด้วยการประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

เป้าหมายของเรา

เราตั้งเป้าว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 50% ภายในปี 2030

สิ่งที่เราทำอยู่

ในสองสามปีที่ผ่านมา เราได้มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับความเข้าใจและการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานของเรา เรายังคงลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เพื่อชดเชยการใช้ไฟฟ้าในร้านที่บริษัทเราดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา อีกทั้งยังเริ่มทำงานกับตลาดของเราทั่วโลกเพื่อหาหนทางการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังลงทุนเกี่ยวกับการให้แสงไฟแบบใหม่ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ HVAC (การให้ความร้อน การระบายอากาศ และการให้ความเย็น) ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย

ในอีกสองสามปีข้างหน้า เราจะใช้เวลาไปกับการทดสอบ ปรับปรุง วางแผน และปรับใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการตอบสนองความมุ่งมั่นของเราในปี 2015 ซึ่งเรามองเห็นอนาคตที่สดใส และจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้อยู่เสมอ

ENVIRONMENT

Share to your friends