การประหยัดน้ำ

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า การใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบจึงสำคัญต่อความสำเร็จอันต่อเนื่องของเรา

ร้านของเราใช้น้ำในปริมาณมาก ในการชงเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และการปฏิบัติงาน “หลังบ้าน” เช่น การเดินเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำแข็ง เราจึงศึกษาพัฒนาวิธีการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นอยงต่อเนื่อง

เป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้น้ำในการดำเนินธุรกิจและในการผลิตกาแฟให้ได้ 50% ภายในปี 2030 โดยอาศัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำสู่สภาพเดิม 

สิ่งที่เราทำอยู่

เรามีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการลดการใช้น้ำภายในร้าน เช่น การใช้ก๊อกน้ำที่ใช้มือเปิดแทน ซึ่งลดการใช้น้ำลงถึง 15% แทนการเลิกใช้ถัง Dipper Well ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็กและมีน้ำไหลตลอดเวลาและใช้ล้างช้อนสำหรับเทนมลงในเอสเพรสโซ่ 

ร้านเราในหลายประเทศใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้างถังผสมแทนการเปิดก๊อกน้ำตามปกติ นอกจากนี้ เรายังตั้งโปรแกรมให้เครื่องชงเอสเพรสโซ่ปล่อยน้ำออกมาน้อยลงในการล้างแก้วเอสเพรสโซ่ช็อต อีกทั้ง เรายังได้ฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) ให้รักษาความสะอาดคอยล์ทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนแฝงจากเครื่องจักรและลดน้ำแข็งละลาย

เราได้ติดตั้งระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในร้านสาขาใหม่ เช่น ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และหัวสเปรย์สำหรับล้างจานแบบประหยัดน้ำ ส่วนในร้านเดิม เราได้เพิ่มหัวผสมอากาศในก๊อกน้ำประหยัดน้ำ และเปลี่ยนระบบน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ในอนาคต เราจะยังคงเสาะหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำในร้านของเราทั่วโลกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายของเรา

ENVIRONMENT

Share to your friends