การรับซื้อโกโก้อย่างมีจริยธรรม

โกโก้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องดื่มยอดนิยมของเราหลายรายการ

เช่นเดียวกับกาแฟ แนวทางในการซื้อโกโก้ของเราออกแบบมาสร้างความมั่นใจว่าจะมีแหล่งโกโก้คุณภาพสูงในระยะยาวที่ผ่านการรับซื้ออย่างมีจริยธรรม ในขณะที่ส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชุนผู้เพาะปลูกโกโก้ โครงการ Cocoa Practices เป็นโครงการต้นแบบที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัลผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตที่สามารถทำคะแนนเพิ่มในแต่ละปี

 

สิ่งที่เราทำอยู่

โครงการ Cocoa Practices มีขึ้นเพื่อตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตของเมล็ดโกโก้ที่สุดท้ายแล้วจะมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มของเรา และให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ เช่นเดียวกับโครงการ C.A.F.E. Practices การตรวจสอบนั้นจะถูกดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการตรวจสอบโดยสถาบันรับรองทางวิทยาศาสตร์ (SCS : Scientific Certification Systems) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผลลัพธ์ของโปรแกรม Cocoa Practices ในแอฟริกาตะวันตกเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เราพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราดำเนินการประเมินและที่เราได้ระบุให้เป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนา ปัจจุบันโครงการได้เอื้อประโยชน์แก่ชาวสวนกาแฟกว่า 10,000 ราย จากสหกรณ์ 21 แห่ง ช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด ด้วยการเชื่อมโยงชาวสวนกาแฟกับผู้บริโภค ในลักษณะที่ลดต้นทุนการดำเนินธุรกรรมและเพิ่มความโปร่งใสยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่เรากำลังทำ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุง Cocoa Practices Guidelines และยังคงดำเนินการซื้อโกโก้ที่เพาะปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราวางแผนที่จะทำดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ ใน Cocoa Practices ตามข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบ ซัพพลายเออร์ และผู้ตรวจสอบโครงการ
  • ออกแบบระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมชาวสวนโกโก้และองค์กรการเกษตรให้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและได้รับค่าที่สูงขึ้น 
  • ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ มูลนิธิโกโก้โลกและมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาชีวิตชาวสวนโกโก้ในแอฟริกาตะวันตก

ENVIRONMENT

Share to your friends