การสนับสนุนชาวไร่กาแฟและชุมชน

การเพาะปลูกกาแฟอย่างมีความรับผิดชอบและการซื้อขายอย่างมีจริยธรรมนั้นได้มาจากการทำงานร่วมกับชาวไร่กาแฟในการผลิตกาแฟด้วยวิธีที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จระยะยาวของเราเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จนับร้อยพันของชาวไร่ผู้เพาะปลูกกาแฟของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงลงทุนในการจัดทำโครงการเงินกู้ยืมสำหรับชุมชนเพาะปลูกกาแฟ และลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชาวไร่ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพกาแฟ ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคามยั่งยืนและความเข้มแข็งของชุมชนชาวไร่กาแฟ เราจึงมั่นใจได้ว่ายังมีแหล่งกาแฟคุณภาพเยี่ยมพร้อมที่จะส่งมอบได้ต่อไป

 

สิ่งที่เราทำอยู่

ศูนย์การสนับสนุน

สตาร์บัคส์ได้ก่อตั้งศูนย์การสนับสนุนชาวไร่กาแฟ ในประเทศคอสตาริกาและรวันดา เพื่อสนับสนุนให้ความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ชาวไร่กาแฟในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการติดเชื้อรา ปรับปรุงคุณภาพของกาแฟ และเพิ่มผลผลิตของกาแฟคุณภาพเยี่ยม

สถานที่ตั้งของศูนย์การสนับสนุนชาวไร่ของสตาร์บัคส์:

  • ซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา – เปิดในปี 2004
  • นักปฐพีวิทยาในประเทศคอสตาริกา ฮอนดูรัส นิคารากัว เอลซัลวาดอร์ ปานามา กัวเตมาลา เม็กซิโก อเมริกาใต้ และจีน
  • คิกาลี ประเทศรวันดา – เปิดในปี 2009
  • เอ็มบียา ประเทศแทนซาเนีย – เริ่มก่อสร้างในปี 2011
  • สถานที่แห่งใหม่ในอเมริกาใต้ – เปิดในปี 2012
  • ยูนนาน ประเทศจีน – เปิดในปี   2012

โครงการเงินกู้ยืม

ในระหว่างรอบการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ชาวไร่กาแฟหลายรายจำเป็นต้องใช้เงินเก็บที่มีอยู่ไม่มาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จนกว่าพืชผลจะขายได้ ซึ่งทำให้ชาวไร่กาแฟบางรายอาจประสบปัญหาเงินขาดแคลน ส่งผลให้จำเป็นต้องขายพืชผลก่อนกำหนดในราคาที่ต่ำกว่าปกติให้กับผู้ซื้อในท้องถิ่น


โครงการเงินกู้ยืมแก่ชาวไร่ของสตาร์บัคส์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสหกรณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการหาแหล่งเงินทุนได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์สำหรับใช้หมุนเวียนกระแสเงินสดในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว และใช้ในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ชาวไร่

ในปีงบประมาณ 2011 ชาวไร่กาแฟกว่า 45,000 รายในเจ็ดประเทศได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเราร่วมกับองค์กรต่างๆ อันได้แก่ ROOT Capital, Verde Ventures และ Calvert Foundation

ENVIRONMENT

Share to your friends