แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

ครีมผสมช็อกโกแลตชิพ น้ำเชื่อมช็อกโกแลตและนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม และช็อกโกแลตซอส

165

180

195

น้ำเชื่อมช็อกโกแลตและนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม และซอสช็อกโกแลต

140

155

170

ครีมผสมคาราเมลซอสและนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม และคาราเมลซอส

140

155

170

ชาเขียวคั่วเข้มผสมนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม

150

165

180

ชาเขียวและนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม

165

180

195

ไวท์ ช็อกโกแลต มอคค่า แฟรบปูชิโน่ ราดด้วยกรีนทีช็อตผสมเอสเพรสโซ่ช็อตพร้อมวิปครีมชาเขียว

170

185

200

ครีมผสมน้ำเชื่อมวานิลลาและนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม

140

155

170

น้ำเชื่อมไวท์ ช็อกโกแลตและนมปั่น ท็อปด้วยวิปครีม และคาราเมลซอส

150

165

180

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Your Choices Regarding Cookies on this Site
Cookies are important to the proper functioning of a site. To improve your experience, we use cookies to remember log-in details and provide secure log-in, collect statistics to optimize site functionality, and deliver content tailored to your interests. Click Agree and Proceed to accept cookies and go directly to the site or click on More Information to see detailed descriptions of the types of cookies and choose whether to accept certain cookies while on the site.
AGREE AND PROCEED