ไนโตร แบล็ค ที เลมอนเนด

ชาดำและเลมอนเนดผสานไนโตรเจนและน้ำเชื่อมคลาสสิก

Coffee Profile

ความสดชื่นมีชีวิตชีวา :

Acidity

น้ำหนัก :

Body

ความสดชื่นมีชีวิตชีวา : Acidity

น้ำหนัก : Body

กรรมวิธีการผลิต :

รสชาติ :

รสชาติที่ส่งเสริมกัน :

ภูมิภาค :

Tea Profile

คาเฟอีน :

Caffeine Level

รสชาติ :


Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: really_curr_tax in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: really_curr_tax in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 370

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 370

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 379

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 379

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: really_curr_tax in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: really_curr_tax in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 361

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 370

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 370

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 379

Notice: Undefined index: only_cate in /var/www/vhosts/starbucks.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/custom-code-by-p/functions.php on line 379