การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรานั้น ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำ แต่ยังเป็นการดำเนินธุรกิจที่ดีอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พาร์ทเนอร์ (พนักงาน) และลูกค้าของเราได้สร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจให้กับเราในการร่วมมือร่วมใจสร้างโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สตาร์บัคส์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการบริจาคในชุมชน และเราจะยังคงมองหาโครงการใหม่ๆ เช่น ในเดือนมกราคมปี 2009 ที่เราแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าด้วยกาแฟดำชงสด เป็นรางวัลสำหรับการร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เป็นเวลาห้าชั่วโมง

และล่าสุดในปี 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีที่สตาร์บัคส์ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย เราได้ส่งมอบคำขอบคุณและความห่วงใยสู่ชุมชนชาวไทย กับแคมเปญ “22  Together” โดยตลอดเดือนกรกฏาคม พาร์ทเนอร์ทุกสาขาทั่วประเทศได้ร่วมกันนำกาแฟและเครื่องดื่มจำนวน 22,000 แก้วที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันไปมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ผู้เสียสละการทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นด่านหน้าในการฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

สิ่งที่เราทำอยู่

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสตาร์บัคส์เน้นส่งเสริมการเป็นจิตอาสา โดยให้การสนับสนุนโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อชุมชนของพาร์ทเนอร์สตาร์บัคส์และลูกค้าของเรา กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนปี 2010 เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ได้จัดโครงการต่างๆ เช่น การสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียน การปรับปรุงเส้นทางเดินป่า และการทำความสะอาดสวนสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่น

สตาร์บัคส์จะมอบงบบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จำนวน 1,000 ถึง 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับโครงการที่ทำได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

ENVIRONMENT

Share to your friends