สตาร์บัคส์การ์ด

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อในนามบริษัทเท่านั้น
 2. จำหน่ายขั้นต่ำจำนวน 16 ใบ
 3. เติมเงินได้ตั้งแต่ 100 – 20,000 บาท ต่อใบ ***บัตรสตาร์บัคส์ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สะสมยอดสั่งซื้อเพื่อรับส่วนลด

  ระดับส่วนลด
  50,000 บาท ส่วนลด 5%
  500,000 บาท ส่วนลด 10%
  750,000 บาท ส่วนลด 15%
  1,000,000 บาท ส่วนลด 20%
 5. วิธีการชำระเงิน
  – ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  – ชำระโดยการจ่ายเช็ค
 6. รับบัตรได้สำหรับยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทมีบริการจัดส่งให้ฟรี หากสั่งซื้อไม่ถึงตามที่กำหนดลูกค้าสามารถเข้ามาที่บริษัท
 7. ระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. สามารถใช้บัตรได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 3. ฟรีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานบัตร หรือเติมเงินในบัตร
 4. บัตรไม่มีวันหมดอายุ
 5. ไม่สามารถขอเงินคืนในบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 6. ในกรณีที่บัตรสูญหาย ถูกขโมย ทำลาย หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร บริษัทไม่สามารถทำการคืนเงินในทุกกรณี
 7. หากบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทางร้านมีสิทธิ์ปฏิเสธงดให้บริการ
 8. หากสินค้ามีมูลค่าสูงเกินยอดเงินในบัตร ลูกค้าจะต้องชำระส่วนที่เหลือด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือวิธีชำระเงินอื่นๆ
Share to your friends