มูลนิธิสตาร์บัคส์

มูลนิธิสตาร์บัคส์ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อชุมชน

จากจุดเริ่มต้นในปี 1997 เราได้เริ่มการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในปัจจุบันเราให้การสนับสนุนหลากหลายรูปแบบแก่ชุมชนทั่วโลก ดังต่อไปนี้

บ่มเพาะผู้นำวัยเยาว์

ด้วยพลังและความมุมานะ เยาวชนมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนได้อย่างมาก กิจกรรมมอบเงินทุนของเราเปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างความแตกต่าง โดยสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

การสนับสนุนชุมชนเพาะปลูกกาแฟ ชา และโกโก้

สตาร์บัคส์สนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ที่ให้การช่วยเหลือชุมชนผู้ผลิตกาแฟ ชา และโกโก้ของเรา ตัวอย่างโครงการได้แก่ การปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการเกษตร บริการด้านการเงินระบบไมโครไฟแนนซ์และไมโครเครดิต การปรับปรุงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเพิ่มระดับคุณภาพของสุขภาพ โภชนาการ และแหล่งน้ำสะอาด

การจัดหาน้ำสะอาด

โครงการ Ethos® Water เริ่มต้นจากการเป็นกิจการตั้งใหม่ขนาดเล็กๆ ที่ดำเนินการเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการจัดหาน้ำสะอาดให้ผู้คนในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยรายได้จำนวน 5 เซนต์จากการจำหน่ายน้ำแต่ละขวดของ Ethos® Water ในสหรัฐอเมริกาจะถูกหักเข้ากองทุน Ethos® Water เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนทั่วโลก ขอขอบคุณลูกค้าผู้อุปการคุณของเราทุกท่าน ที่ทำให้ ณ ปัจจุบัน เราสามารถระดมทุนมาได้มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การส่งเสริมการศึกษาในประเทศจีน

ในปี 2005 ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการตระหนักถึงวิถีประเพณีอันเข้มแข็งของจีนในการให้ความสำคัญกับการศึกษา บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่จึงได้ก่อตั้งโครงการ Starbucks China Education Project ขึ้นด้วยเงินจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 40 ล้านหยวน) เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในประเทศจีนผ่านองค์กร Give2Asia

การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

มูลนิธิสตาร์บัคส์ยังสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ (พนักงาน) มีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นของตนผ่านทาง Partner Match และงบบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมเหล่านี้จะจัดสรรทุนสมทบให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่พาร์ทเนอร์ของเราได้อุทิศเงินส่วนตัวและเวลาไว้ ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสามารถช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและทำให้ชุมชนเติบโตได้

โปรดทราบว่า ขณะนี้เราไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้สนับสนุนในระดับชาติหรือท้องถิ่น และเรายังไม่ขอรับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของด้วย เรายังคงมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือชุมชนผ่านกิจกรรมของมูลนิธิสตาร์บัคส์ที่แสดงในรายการข้างต้น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของร้านสตาร์บัคส์ในชุมชนท้องถิ่นของตน

Responsibility

Share to your friends