กาแฟใหม่

650 Baht

กาแฟจากอินโดนีเซียถือเป็นกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ให้รสชาติที่มีเอกลักษณ์ของกลิ่นไอดิน และเต็มไปด้วยความหนักแน่น ซึ่งกาแฟสตาร์บัคส์ อินโดนีเซีย อาเจะฮ์ให้กลิ่นหอมคล้ายใบยาสูบและแพลนเทน ให้กลิ่นหอมของไม้จันทน์ ผสานกับกลิ่นไอดิน

545 Baht

ผสมผสานระหว่างเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดีจากประเทศไทยและหมู่เกาะอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก ให้รสชาติหนักแน่น นุ่มลึก และสัมผัส ได้ถึงความอบอุ่นและกลิ่นไอดินธรรมชาติ รายได้ 5% ที่ได้จากการจำหน่ายกาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย นำไปใช้ในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทย

Share to your friends