กาแฟใหม่

650 Baht

กาแฟจากภูเขาสูง ปลูกท่ามกลางป่าบนหมู่เกาะสุลาเวสี ให้รสชาติของสมุนไพร และแฝงไว้ด้วยรสของเครื่องเทศ ละมุนกรุ่นกลิ่นของเนย ชาวไร่ที่สุลาเวสีจะใช้กรรมวิธีการผลิตที่มีเอกลักษณ์ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งเรียกว่า “giling basah” (Wet hulling) เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนหมู่เกาะสุมาตรา เป็นกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งซึ่งเป็นกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะกับภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง และมีฝนตกชุก โดยชาวไร่จะใช้เครื่องกะเทาะเปลือกขนาดเล็กใช้แรงคนหมุนเครื่อง จากนั้นผลเชอร์รี่พร้อมเยื่อหุ้มจะถูกนำไปตากแดดที่บริเวณหน้าบ้าน การกะเทาะเปลือกขัดสีแบบเปียกส่งผลให้กาแฟจากแหล่งเพาะปลูกนี้มีเอกลักษณ์ในรสชาติ กาแฟมีน้ำหนัก แฝงด้วยความหวาน ละมุนภายในปาก

Share to your friends