กาแฟรีเสิร์ฟ

850 Baht

เมือง Loja ตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ เป็นภูมิภาคที่เขียวชอุ่มและมีความหลากหลายทางชีวภาพ เมล็ดกาแฟจากที่นี่ผ่านการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถันโดยเกษตรกรรายย่อย ทำให้ได้รสชาติที่ซับซ้อนลงตัว

850 Baht

กระบวนการอบแห้งแบบดั้งเดิมของกาแฟเชอร์รี่ในรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคนิคเดียวกันกับการทำไวน์ จนกลายเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์และซับซ้อน พร้อมกลิ่นของผลไม้เมืองร้อน

850 Baht

สุลาเวสีเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะอินโดนีเซีย เทคนิคการปลูกกาแฟของชาวไร่ คือการเลือกผลเชอร์รี่กาแฟจากที่ดินแปลงเล็กๆ เอาเปลือกชั้นนอกออก และปล่อยให้เมล็ดแห้งบนเสื่อทอ การแปรรูปกาแฟด้วยวิธีการแบบเปียก เป็นประเพณีการผลิตที่เหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศและความชื้นของพื้นที่ ผลลัพธ์ที่ได้คือกาแฟที่ให้กลิ่นและรสชาติของช็อกโกแลตแสนหอมหวาน

Share to your friends