แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

850 Baht

เจ้าของไร่กาแฟ Fazenda Catanduva อย่าง Marie Nakao Sasaki ได้ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน ทำให้กาแฟจากไร่แห่งนี้ ได้รับความสนใจจากนานาประเทศและได้รับรางวัล นอกจากนี้ยังให้การดูแลเอาใจใส่ชาวไร่ภายในฟาร์มรวมถึงชุมชนอีกด้วย ทำให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีแบบยั่งยืน ซึ่งสตาร์บัคส์ภูมิใจที่จะนำเสนอกาแฟชนิดนี้เป็นครั้งแรก แต่ละการจิบกาแฟสุดพิเศษแก้วนี้ ก็ทำให้เรามองเห็นถึงอนาคตที่สดใสของไร่แห่งนี้เช่นกัน

850 Baht

กาแฟจาก Preanger ที่ตั้งอยู่ในชวาตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากบรรยากาศที่เป็นธณรมชาติ ทั้งน้ำตก ดินดำจากภูเขาไฟ ความเขียวขจีของต้นไม้ สภาพภูมิอากาศของพื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกาแฟ แถมอากาศที่หนาวเย็นยังส่งผลให้กาแฟค่อยๆ เจริญเติบโต ได้รสชาติที่มีความซับซ้อนไปด้วยความหวานและสมุนไพร

850 Baht

ในปีค.ศ. 1969 Dr. Octavio Rodriguez Restrepo หลงใหลวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาคลาวดัส ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศโคลอมเบีย และได้ทำการเพาะปลูกกาแฟครั้งแรกบนพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ปัจจุบันทายาทรุ่นที่ 2 ได้รับมรดกและดูแลกิจการภายในไร่ Fincal La Palmera ด้วยความเอาใจใส่ กรรมวิธีการผลิตของกาแฟในประเทศโคลอมเบีย โดยมากจะมีกรรมวิธีการผลิตแบบเปียก แต่ที่ฟาร์มนี้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ ด้วยการนำเมล็ดกาแฟตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ กรรมวิธีการผลิตนี้ต้องใช้ความทุ่มเท ใช้เวลา รวมถึงความอดทนเป็นอย่างมาก ซึ่งกรรมวิธีแบบธรรมชาตินี้เอง ทำให้กาแฟล็อตนี้ เจือด้วยรสผลไม้เมืองร้อน ทิ้งท้ายด้วยความหวานภายในปาก ทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นเต้นในการดื่มกาแฟอีกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม และหากท่านไม่ประสงค์จะให้เรา กระทำการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมของท่านได้ที่ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว
ไม่แสดงหน้านี้อีก
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Your Choices Regarding Cookies on this Site
Cookies are important to the proper functioning of a site. To improve your experience, we use cookies to remember log-in details and provide secure log-in, collect statistics to optimize site functionality, and deliver content tailored to your interests. Click Agree and Proceed to accept cookies and go directly to the site or click on More Information to see detailed descriptions of the types of cookies and choose whether to accept certain cookies while on the site.
AGREE AND PROCEED