พันธกิจของสตาร์บัคส์

พันธกิจของเราคือ เป็นแรงบันดาลใจและหล่อหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ ครั้งละคน ครั้งละแก้ว และครั้งละชุมชน

หลักในการดำเนินภารกิจของเราในทุกๆวัน คือ:

กาแฟของเรา

คุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา เราพิถีพิถันในการสรรหาและรับซื้อเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการคั่วกาแฟด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟ งานของเราจึงไม่มีวันสิ้นสุด

พาร์ทเนอร์ของเรา

เราเรียกพนักงานของเราว่าพาร์ทเนอร์ เพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจรัก เราร่วมกันส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและยอมรับในความหลากหลายของกันและกัน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เราทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ เราเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ และเรามุ่งหวังให้พาร์ทเนอร์แต่ละคนยึดถือหลักปฏิบัติดังกล่าว

ลูกค้าของเรา

ในการบริการลูกค้า แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม เราจะผูกสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม และเพิ่มชีวิตชีวาให้ลูกค้าของเรา แน่นอนว่าเราเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์เครื่องดื่มทุกแก้วให้สมูบูรณ์แบบที่สุ ด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการผูกสัมพันธ์กับลูกค้า

ร้านของเรา

เมื่อลูกค้าคุ้นเคยและผูกพันกับร้านกาแฟของเรา สตาร์บัคส์ก็จะเป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนของลูกค้า อีกทั้งเป็นสถานที่พบปะกับเพื่อนฝูง เพื่อรื่นรมย์กับกาแฟแก้วโปรด บรรยากาศที่อบอุ่น และบริการที่เป็นกันเองจากพาร์เนอร์

ชุมชนของเรา

ร้านของเราถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเราก็ตั้งใจเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของผู้คนในชุมชน เราต้องการจะมีส่วนร่วมกับผู้คนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ และร่วมสร้างแรงผลักดันให้เกิดการทำสิ่งดีๆ ด้วยการสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ ลูกค้าและชุมชนของเราสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกวัน เราตระหนักว่าความรับผิดชอบของเรา และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมีมากมายมหาศาล โลกกำลังคาดหวังให้สตาร์บัคส์เป็นผู้กำหนดบรรทัดฐานใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเราก็จะก้าวนำไปข้างหน้า

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สตาร์บัคส์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจของเราในทุกๆ ด้านอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการดังนี้

  • สร้างความเข้าใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปันข้อมูลกับพาร์ทเนอร์ของเรา
  • พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
  • พยายามที่จะซื้อ ขาย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตระหนักว่าความรับผิดชอบทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
  • ปลูกฝังให้เกิดค่านิยมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • วัดและตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละโครงการของเรา
  • ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจของเรา
Share to your friends